កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្ស ៖ ការ​ដោះស្រាយ​សំណង់​បណ្តោះ​អាសន្ន​លើ​ ដី​របស់​រដ្ឋ​នៅ​រាជធានី​ ទីក្រុង​ និង​ទីប្រជុំជន

នៅថ្ងៃពុធ ទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំ កម្មវិធីវិទ្យុ ដែល ពិភាក្សា លើ ប្រធានបទ “ការដោះស្រាយសំណង់បណ្តោះអាសន្នលើ ដីរបស់រដ្ឋនៅរាជធានី ទីក្រុង និងទីប្រជុំជន” ដែល មាន វាគ្មិន កិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីនេះគឺ លោក អ៊ី សារ៉ុម នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមធាងត្នោត និងអ្នកស្រី ម៉ៅ មុំ តំណាងសហគមន៍រាជសីហ៍សាមគ្គីភាពក្រុងបាត់ដំបង

លោកអ្នកអាចស្តាប់បានដោយ ចុចត្រង់នេះ

ប្រសិនបើ លោកអ្នកមានសំណូមពរ សូមសរសេរមកកាន់ www.facebook.com/UrbanVoiceCam ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០៨៩ ៦៦៦ ០១៣, ០៩៧ ២៦៤ ០០៥៦