តុលាការកំពូលច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនដីធ្លីបឹងកក់

តុលាការកំពូលបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកស្រី ទេព វន្នី ដោយបន្តតម្កល់សាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញ ទុកជាបានការ កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមករា។

លោកស្រីត្រូវបានតុលាការដំបូងចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស នៅក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន កាលពីថ្ងៃទី ១៣ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣។

លោកស្រីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងយុទ្ធនាការណ៍ ថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅ នៅតំបន់បឹងកក់។