វីឌីអូឯកសារដែលនិយាយពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃបឹងតាមោក ឬបឹងកប់ស្រូវ

បឹងតាមោក ឬបឹងកប់ស្រូវ គឺជាបឹងធម្មជាតិធំជាងគេនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ពិតជាគួរឱ្យសោកស្តាយ ដែលបឹងកំពុងត្រូវបានលុបជាបន្តបន្ទាប់! ដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លាភាព យុត្តិធម៌សង្គម និងជាការចូលរួមចំណែក ក្នុងការផ្តល់នូវចំណេះដឹងដល់សាធារណៈជន ក្នុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង អង្គការសមាគមធាងត្នោត បានផលិតនូវវីដេអូខ្លីមួយដែលនិយាយពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃបឹងនេះ?

លោកអ្នកក៏អាចអានរបាយការណ៍ ស្តីពី “បឹងចុងក្រោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ” តាមរយៈ http://bit.ly/2Spy8Iw

 

#PhnomPenhLaskLake #STTLake #បឹងតាមោក

Comments