សង្គមស៊ីវិលថ្កោលទោសការកើនឡើងនៃការបំភិតបំភ័យអ្នក​ការពារសិទិ្ធមនុស្ស

ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ – ក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងនាថ្ងៃនេះថា ការឃាត់ខ្លួនអ្នកការពារ និងសកម្មជនសិទិ្ធមនុស្សចំនួនប្រាំបីនាក់ កាលពីម្សិលមិញ ធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការប្រមូលផ្តុំគ្នា និងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ការឃាត់ខ្លួនទាំងនេះ ដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នរង់ចាំសវនាការលើអ្នកធ្វើការសិទិ្ធមនុស្សបួននាក់ និងមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតម្នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុន បានបង្ហាញពីការកើនឡើងយ៉ាងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៃយុទ្ធនាការចុងក្រោយរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋ ក្នុងការបំភិតបំភ័យសង្គមស៊ីវិល។

ទាញយកឯកសារជា ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាខ្មែរ

405kCivil_society_condemns_intimidation_KH_Page_1 405kCivil_society_condemns_intimidation_KH_Page_2 405kCivil_society_condemns_intimidation_KH_Page_3 405kCivil_society_condemns_intimidation_KH_Page_4 405kCivil_society_condemns_intimidation_KH_Page_5