social media

Source: Sahmakum Teang Tnaut By: Raksa 21 October 2015

22 222

On 21st October 2015, Sahmakum Teang Tnaut’s ICT Project arranged a training session on the topic: “Dropbox Security” with activists from different communities in Phnom Penh. Mr. NGET Vanna, a Community Trainer Office, is the speaker. The session holds in Aden Restaurant.

Practicing making a post

ការពង្រឹងសមត្ថភាពសំរាប់បុគ្គលិកអង្គការសមាគមធាងត្នោតCapacity Building for STT Staff

បុគ្គលិកអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ក្នុងគោលបំណងបង្កើនចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ នៃវិធីសាស្ត្រក្នុងការសរសេរប្លុក ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ។ សមាជិកបុគ្គលិកគម្រោងចំនួន ២០នាក់ បានចូលរួមក្នុងគោលបំណងដើម្បីសិក្សាពីវិធីដ៏ប្រសើរបំផុត នៃការប្រើប្រាស់ ប្លុកស្ព៉ត និងការបង្កើតការបង្ហោះ ដែលនឹងទៅដល់ចម្រុះនៃទស្សនិកជន យ៉ាងទូលំទូលាយ ។

ការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិក មានគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងជំនាញ នៃបុគ្គលិក ទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា រដ្ឋបាល និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញថ្មី ចំពោះបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងការទំនាក់ទំនងតាមបែបទំនើប ។ លើសពីនេះទៅទៀត វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាំងនេះ ធ្វើឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិក ធ្វើឲ្យពង្រឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវ ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង ការតស៊ូមតិដោយសំអាងលើភស្តុតាងជាក់ស្តែង ហើយដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខទាំងនៅលើបណ្តាញអ៊ិនធ័រណិត និងមិននៅលើបណ្តាញអ៊ិនធ័រណិត ទាំងអង្គការសមាគមធាងត្នោត និងសកម្មជនសហគមន៍នៅក្នុងវិស័យទីក្រុង ។

Executive Director addresses staff
វត្តមានលោក​នាយកប្រតិបត្តិ
Learning how to use BlogSpot
ការរៀនអំពីការប្រើប្រាស់ប្លុកស្បត(Blogspot)
Practicing making a post
ការហ្វឹកហាត់ក្នុងការចុះផ្សាយអត្ថបទ

IMG_7172

STT staff underwent a training session on April 28th in order to increase their knowledge of effective blogging strategies. 20 project staff members participated in order to learn the best methods of using BlogSpot and creating posts that will reach a wide diversity of audiences.

The staff capacity building sessions aim to reinforce the existing skills of staff members regarding technology, administration, and leadership, as well as to develop new skills regarding modern information and communication technologies. In addition, these sessions serve to allow staff to improve STT’s research methods, evidence-based advocacy, and to increase both STT’s and community activists’ on- and off-line safety and security in the urban sector.

Executive Director addresses staff
Executive Director addresses staff
Learning how to use BlogSpot
Learning how to use BlogSpot
Practicing making a post
Practicing making a post

 

Receiving the smartphone

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍បន្តនៅខែ មេសាCommunity Training Continues in April

នៅថ្ងៃទី ២២ និង ២៧ ខែមេសា សមាគមធាងត្នោតបានបន្ត ជាមួយគម្រោងអាយស៊ីធី ។ គម្រោងនេះ មានទំនាក់ទំនងជាមួយ ដប់មួយសកម្មជនសហគមន៍ ដែលមកពីសហគមន៍ផ្សេងៗគ្នា នៃរាជធានីភ្នំពេញ ដោយការទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ទៅលើជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យា ។ គោលបំណងនៃគម្រោងនេះ គឺដើម្បីពង្រឹងសហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុង តាមរយៈសកម្មភាពរបស់គម្រោង ដោយការបង្រៀនជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យា និងប្រព័ន្ទផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាមូលដ្ឋាន ក្នុងគោលបំណងលើកកំពស់សិទ្ធមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា ។

ក្នុងខែនេះ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តោតសំខាន់ទៅលើ ការពង្រឹងចំណេះដឹងនៃអ្នកចូលរួមលើការស្វែងយល់ និងការប្រើប្រាស់ អក្សរខ្មែរយូនីកូដ លើកុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនក្លាយជាការវាយអក្សរដែលមានភាពងាយស្រួល និងការផ្តល់ព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរ ទៅដល់អ្នកអានជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

Hands on training
ការបណ្តុះបណ្តាល
Practicing Khmer Unicode
ការហ្វឹកហាត់ប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរខ្មែរលើទូរស័ព្ទ
Receiving the smartphone
ការប្រគល់ទូរស័ព្ទដៃឆ្លាតវៃ
Powerpoint presentation on using Khmer Unicode
ឯកសារបទបង្ហាញនៃការប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរខ្មែរ
On April 22nd and 27th STT continued with the ICT Project. This project involves 11 community activists, coming from different communities of Phnom Penh, receiving training on technological skills. The purpose of the project is to strengthen the urban poor community through its activists by teaching technological skills and social media platforms in order to promote human rights in Cambodia.

This month the training focused on strengthening the knowledge of the participants on understanding and using Khmer Unicode on the computer and smartphones. This will allow activists to become more comfortable typing and relaying information in Khmer and reach out to a larger audience in Cambodia.

Hands on training
Hands on training
Practicing Khmer Unicode
Practicing Khmer Unicode
Receiving the smartphone
Receiving the smartphone
Powerpoint presentation on using Khmer Unicode
Powerpoint presentation on using Khmer Unicode

Hands on training at the STT computer lab

គម្រោង បណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា ចាប់ផ្តើមICT Training Project Begins

កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី 18 ខែ​មីនា​ឆ្នាំ 201​​5 សមាគម​ធាងត្នោត​ បាន​ធ្វើ​ការ​ហ្វឹកហាត់​ ជា​លើក​ដំបូង​របស់​ពួក​គេ​ ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​គម្រោង​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​សហ​គម​ន៍​វិស័យ ICT ។ សកម្មជន​សហគមន៍​ចំនួន​​ ១០នាក់បាន​មកបន្ទប់​​កុំព្យូទ័រ​ សមាគម​ធាងត្នោត​ក្នុង​ គោល​បំណង​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ពី​ជំនាញ​ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​ជា​ចាំបាច់​ដូច​ជា​របៀប​ក្នុង​ការ​ប្រើ​កម្មវិធី​​ស្តង់ដាររបស់កុំព្យូទ័រ​ ​។ ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពេលខាងមុខ​នឹង​ដាក់បញ្ចូល​ពី​របៀប​ប្រើ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​និង​កម្មវិធី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម​ផ្សេង​គ្នា​។ គម្រោង​នេះ​នឹង​កើត​ឡើង​ជា​ទៀង​ទាត់​រៀង​រាល់​ខែ​រហូត​ដល់​ខែ​ធ្នូ​នៃ​ឆ្នាំ​នេះ​។

គោល​បំណង​នៃ​ការ​ធ្វើ​ជា​វគ្គ​នេះ​គឺ​ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់ការប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​ 3Gរបស់សមាជិក​សហគមន៍​ក្រីក្រ​ក្នុង​ទីក្រុង​ដែល​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​សំ​ឡេង​និង​ទស្សនៈ​របស់​ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​ឮ​តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម​។ នៅ​ក្នុង​រយៈពេលវែង​, គោល​បំណង​នៃ​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​គឺ​ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​និង​សកម្មជន​សហគមន៍​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​ ការ​ទំនាក់ទំនង​ដ៏​ល្អ​បំផុត​ដើម្បី​រាយការណ៍​ភ្លាម​, ដោយ​សុវត្ថិភាព​, និង​ត្រឹមត្រូវ​។

តាមរយៈ​យន្តការ​នេះ​ ​អ្នក​ចូលរួម​ត្រូវ​ទទួលបានចំណេះ​ដឹង​និង​ ​ដើម្បី​បង្កើន​ការ​ជូន​ដំណឹង​ណា​មួយ​នៅ​ពេលមានការ​ប្រឈម​នឹង​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។Yesterday, on March 18th, 2015 STT conducted their first training session as part of the ICT Community Training Project. Ten community activists arrived at the STT computer lab in order to receive training on basic technological skills such as how to use standard computer programs. Future sessions will include how to use smartphones and different social media applications. The project will occur regularly each month until December of this year.

The purpose of conducting these sessions is to facilitate access to 3G+ devices for members in urban poor communities, which will allow their voices and opinions to be heard through social media. In the long run, the objective of the trainings sessions is to enable human rights defenders and community activists to use the best communication technology to report promptly, safely, and accurately. Through the mechanisms and strategies taught throughout the program, participants have the knowledge and means to raise any alerts when confronted by human rights violations in Cambodia.

ICT Training Project kicks off
ICT Training Project kicks off
Learning computer basics
Learning computer basics
Hands on training at the STT computer lab
Hands on training at the STT computer lab
ICT gives activists computer trainging
ICT gives activists computer training

ICT Training Project kicks off

Staff Capacity Building on”E-mail Security”

As part of strengthening and promoting our internal online communication in safe ways, on August 15th the ICT project conducted a whole day training on email security, with around 25 participants attending the course.

STT1STT2STT3STT4

Public Forum On “Consultations on housing issues with community residents remaining Borey Keila”

In early 2003, a “land-sharing” arrangement was proposed for Borei Keila, which allowed the well-connected construction company, Phanimex, to develop part of the area for commercial purposes while providing housing to the residents on the remaining land. Phanimex was obligated to build 10 apartment buildings on two hectares of land for the villagers in return for obtaining ownership of an additional 2.6 hectares for commercial development. In April 2010, Phanimex unilaterally reneged on the agreement, however – with the approval of the government – and only constructed eight buildings. The 300 Borei Keila families excluded from the original agreement had their houses demolished by Phanimex (eight community representatives were arrested at the time), and have been living on the site since then. In January 2012, the remaining community members who were waiting for the two promised buildings to be constructed had their shelters bulldozed by the company and supported by local authorities and were forced to leave the site. On August 12, 2014, the Phnom Penh Municipality organized a public forum to find a solution to this ongoing Borey Keila housing crisis at Chenla Theatre. The program was open to public participation from residents, civil society, and other relevant organizations that depend on the City Hall set up under Mr. Khoung Sreng, Deputy Governor of Phnom Penh.To keep order there, a team of City Hall officials arrived one hour before the program opened at Chenla Theatre. Approximately 300 people participated in the forum, which was chaired by deputy of Phnom Penh Governor Mr. Khoung Sreng. However, this forum was just the platform for collecting the relevant documents to be used as evidences for a final resolution in the near future. Mr. Khoung Sreng confirmed that City Hall has the resources to provide compensation to the remaining residents. He also stated that this program will be offered to citizens who present verification that they own the land to the City Hall team. There are many documents that applicants need to provide such as: grid, national list, voting card, family book, doctor certificate, and identity card. The City Hall team also recorded evidence and people’s thumbprints to confirm that they provided the necessary. Before closing, Khoung Sreng said that the purpose of this program it just to collect and verify evidence for the Borey Keila case. At the end, he also said that Phnom Penh will help the residents of Borey Keila and will strive to solve all of their problems as soon as possible. 10590084_707602555976066_349850424_n   STT   STT   STT

 

Social Media Training on Email

 

On 30 July, 2014, STT hosted a training seminar for 10 representatives from different communities. With the support of the European Union, STT funded the training course and bought smart phones for use in the session. The course started at 7:30am and finished at 5:00pm, and included a morning snack, lunch, and an afternoon snack.

The purpose of the course was to teach community representatives how to use information technology and the Internet to circulate news regarding the abuse of land rights, human rights, evictions, security, and other issues. Through the guidance of Mr. Nget Vanna, the program focused on helping representatives better serve their communities. The training also included a game, which used a model community to illustrate the importance of social media networks and benefits of it. Mr. Nget Vanna explained the theory with a slide show, making the information more digestible.

After almost a full day of training, it was wonderful to see the participants gain valuable knowledge through on-site testing. This exercise showed that the representatives from those communities have the capacity to teach fellow community members how to solve some their daily challenges. At the end of the program, the representatives were happy with the knowledge that they had acquired and made a commitment to solving issues in society together.

Absence of some community representatives because of participation with other Organizations,

Some of the community representative who were invited to the training seminar were absent because they had to attend meetings with other organizations. Of the the 10 community represetatives, there were 2 people who missed STT’s seminar because they were busy meeting with the Women for Peace and the Human Right organization at Sithi Hub. Even though they were absent on the 30th, STT still trained them on August 4, 2014.​The community representatives who attended were also provided with snacks, lunch, and some money for their travels.

Their training was no different from those who participated on the 30th. In the end, they received the same course and they were very pleased with the knowledge they gained. A lot of the information was new to them and so was the technology, especially regarding the use of social media.

Our final conclusion was that training for 10 representatives was extremely successful and followed the planning of the organization set up under the ICT project.

 

ICT Workshop

IMG_9533

IMG_9559

Task Force Meeting to poor community at Prek Takong, Phnom Penh

On Friday, July 18th, 2014, the Urban Voice team conducted its 5th “Task Force Meeting” and visited a poor community in Prek Takong, Phnom Penh.The program was run from 7:30am to 5:00pm, with 35 eager participants.​​ The meeting began in the STT office where the Urban Voice team introduced all the participants to the full purpose of their visit before heading over to the poor community.Mr. My Sovann gave a presentation on the Urban Voice project and described some of their urban development activities to the participants.There was also a slideshow presentation of the last Task Force Meeting that depicted some challenges poor communities face in the city.

Media coverage of these challenges is very limited which is why STT has created the Urban Voice project.UrbanVoice is dedicated to helping poor communities address a number of issues such as: garbage collection, traveling, flooding, potholes, blackouts, and many others.All of these issues have affect poor communities in the city and Urban Voice tries to spread awareness of the problems faced by Cambodians everyday.It does not just focus on the challenges; Urban Voice also circulates information about safe and developed areas.

The Urban Voice program aimed to show participants how residents in Prek Takong lived and what challenges that they have faced. In addition, participants were trained on how to submit reports to the organization regarding their own problems. They also recommended that all participants become familiar with the website so that they may share development-related information through other social networks.

Participation and Understanding: How to work as a team and be more effective

After the visiting the poor community, participants had a better understanding of the consequences that the impoverished faced while living in the city.The toiling all the morning at Prek Takong poor region was ended, destitute has situated in the heart of Urban Voice teamwork.The Urban Voice team encouraged discussion among the participants so that they could express their feelings and develop solutions together.These discussions were very productive and continued through until lunchtime.

After a quick lunch break, the Task Force went back to STT for their final meeting.After spending the entire morning working with the poor community, participants were asked to share their ideas at the meeting.Those who made a contribution to the discussion showed an extensive understanding of the issues and the program leaders were very pleased with what they heard. The participants were also very happy to contribute to the development of our city.Their continued commitment and support of the Urban Voice project will definitely speed up the process of finding better solutions for impoverished residents in the city.

IMG_3019

 

IMG_7694

 

IMG_7835

Social Media Training Kicks Off

The first in a series of four workshops on the use of social media for community activists and youth took place on Aug. 2 at the Phnom Penh Institute of Technology. The first workshop covered the basics of the internet – what it is and how it can be used – as well as how to set up e-mail accounts with secure passwords. Although the workshop experienced one of the many challenges to accessing the internet in Cambodia – a power cut – all participants said they learnt something new and were keen to attend the next workshop (and do their homework in between!).

IMG_4591 IMG_4582 IMG_4596 IMG_4610 IMG_4616 IMG_4642 IMG_4651 IMG_4657 IMG_4666 IMG_4686 IMG_4692 IMG_4694 IMG_4701 IMG_4710 IMG_4720 IMG_4721 IMG_4729 IMG_4734 IMG_4742 IMG_4758