ស្ពានឈើថ្មីជាក្តីសង្ឃឹមថ្មីរបស់សហគមន៍

ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះ អង្គការសមាគមធាងត្នោតបានផ្តល់ស្ពានឈើថ្មីពីរខ្សែដល់សហគមន៍ចំនួនពីរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។  

ការជួយឧបត្ថម្ភស្ពានឈើខាងឡើងជាការឆ្លើយតបបន្ទាន់ទៅនឹង បញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរបស់សហគមន៍ដែលរួមមាន ជំនន់ទឹកភ្លៀង និងទឹកលិចជាអចិន្ត្រៃយ៍ ដោយសារមិនមានប្រព័ន្ធលូ ដែលនេះបង្ករឱ្យមានការលំបាកក្នុង​ធ្វើដំណើរប្រកបមុខរបប្រចាំថ្ងៃ និងជាពិសេសកុមារតូចៗ ពិបាកធ្វើដំណើរទៅ​សាលារៀនបច្ចុប្បន្ន ស្ពានឈើទាំងពីរត្រូវបានសាងសាងរួចរាល់ និងបានដាក់សម្ពោធឱ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី ០២​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។  តំណាង និងសមាជិកសហគមន៍មានក្តីសោមន្សជាខ្លាំងដោយទទួលបានស្ពានឈើថ្មីពួកគាត់បានលើក​ឡើង​ថា ស្ពានឈើបានជួយសម្រួលការធ្វើដំណើរចេញចូល និងទៅប្រកបមុខរបប្រចាំថ្ងៃ ជាពិសេសកុមារអាចឆ្លង​ស្ពានទៅសាលារៀនប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ 

ខាងក្រោមនេះជាកម្រងរូបភាពមុន និងក្រោយនៃការសាងសងស្ពានឈើទាំង២ខ្សែ

One thought on “ស្ពានឈើថ្មីជាក្តីសង្ឃឹមថ្មីរបស់សហគមន៍

Comments