វគ្គបណ្តុះបណ្តាល អូឌីខេ សំរាប់អគារប៊ូលឌីញ

កម្មវិធីបច្ចេកទេសនៅសមាគមធាងត្នោត ថ្មីៗនេះ គឺកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីដឹកនាំធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅលើអគារប៊ូលឌីញ ដែលមានទីតាំងនៅភូមិ ១ និង ភូមិ ២ ក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។ នៅថ្ងៃនេះ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើង នៅអង្គការសមាគមធាងត្នោត ដែលមានបុគ្គលិក ៣នាក់ រួមជាមួយអ្នកហាត់ការ ៣នាក់ មកពីគម្រោងគម្រោងរៀបចំផែនការកែលម្អដីធ្លី និងសិទ្ធិមនុស្ស (HRBSP) ត្រូវបានបង្រៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យចំហ (ODK) ក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យពីអគារប៊ូលលឌីញ ដោយការប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទចល័ត ។ ដោយការប្រើប្រព័ន្ធ ODK សមាជិកនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល នឹងអាចកសាងការស្ទង់មតិការមួយ,​ ប្រមូលទិន្នន័យនៅលើឧបករណ៍ចល័តមួយ និងផ្ញើវាទៅម៉ាស៊ីនផ្ទុកទិន្នន័យ ក៏ដូចជាប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យដែលទទួលបាន ។

ទិន្នន័យនៅលើអគារប៊ូលឌីញ គឺកំពុងត្រូវបានប្រមូលនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីអាចធ្វើការសិក្សាតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ បច្ចុប្បន្ននេះអគារនេះមានស្នាមប្រេះជាច្រើនកន្លែង ធ្លុះធ្លាយដំបូល និងការស្ទះក្នុងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលមានស្រាប់។ ប្រជាពលរដ្ឋនៃសហគមន៍នេះ ក៏មានបំណងចង់ឱ្យរូបរាងខាងក្រៅនៃអគារ មានភាពប្រសើរឡើងវិញផងដែរ ។

IMG_5989

Using the ODK system on a mobile phone
ការប្រើប្រាស់ អូដីខេ(ODK) នៅលើទូរស័ព្ទ