Saturday, March 2, 2024
Latest:

របាយការណ៍ការស្ទង់មតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ​ឆ្នាំ២០២៣: ស្តីពី ការសិក្សាទីតាំងលំនៅឋានក្រីក្រក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

របាយការណ៍នេះគឺជាការសិក្សាបន្តពីរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពនៃការតាំងទីលំនៅក្រីក្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ឆ្នាំ ២០១៧
របស់អង្គការសមាគមធាងត្នោត។ របាយការណ៍នេះមានគោលបំណងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យអំពីទីតាំងលំនៅឋានក្រីក្រ ព័ត៌មាន​អំពីការបណ្តេញចេញ​​​​ការគំរាមកំហែងបណ្តេញចេញ ការចេញ​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី និងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទូទៅ នៃគ្រួសារក្រីក្រ​ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីខែកក្កដា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ និងត្រូវបានពិនិត្យនិងកែសម្រួល​​​​​ ចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ មក ទីតាំងចំនួន ១៩១ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទីតាំងលំនៅឋានក្រីក្រ ដែល​មាន ១៩ ៥៣៩គ្រួសារ ឬស្មើប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន ៨៩ ៨៧៩នាក់ បើធៀបទៅនឹងចំនួន ពលរដ្ឋសរុបនៅរាជធានីភ្នំពេញស្មើនឹង ,៩៤% អង្គការសមាគមធាងត្នោត ក៏បានបានបញ្ចូលទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ រួមទាំងរបាយការណ៍សង្គមស៊ីវិល របាយការណ៍រាជរដ្ឋាភិបាល ឯកសារស្រាវជ្រាវ អត្ថបទសារព័ត៌មាន និងការបោះពុម្ពផ្សាយនានាដែលអាចរកបាន។ នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញចំណុចសំខាន់ៗដូចជា៖ 

  • ចំនួននៃការតាំងទីលំនៅឋានក្រីក្រក្នុងទីក្រុងបាននឹងកំពុងថយចុះពី ២៧៧ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ មក ១៩១ នៅឆ្នាំ ២០២២ ដោយទីតាំងមួយចំនួន​ត្រូវបាន​ដក​ចេញដោយសារលក្ខខណ្ឌពួកគេលែងចាត់ចូលជាទីតាំងលំនៅឋានក្រីក្រ  ខណៈទីតាំងមួយចំនួនទៀតបានបាត់បង់ទាំងស្រុង ដោយសារតែការបណ្តេញ​ចេញ។ ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ ក៏មានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការចេញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីធ្លីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ពីទីតាំងទាំងនោះ ពោលគឺ​មាន​ទីតាំង​លំនៅឋានក្រីក្រចំនួន ១៩បន្ថែមទៀតបានទទួលប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីធ្លី តាំងពីឆ្នាំ ២០១៧ មក។  
  • មួយភាគបីនៃទីតាំងទាំង១៩១ អាចស្ថិតនៅលើដីរដ្ឋ ខណៈដែលជិតពីរភាគបី នៃទីតាំង លំនៅឋានក្រីក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញមិនមានឯកសារជាលាយ​លក្ខណ៍អក្សរដែលបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពដីដែលពួកគេរស់នៅ។ នេះមានន័យថាពួកគេប្រឈមអាចនឹងហានិភ័យនៃការបណ្តេញចេញចេញដោយបង្ខំ ដោយ​សារ​តែភាពខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋក្នុងការផ្តល់នូវភាពច្បាស់លាស់ និងសុវត្ថិភាពនៃការកាន់កាប់ដីធ្លីចំពោះទីតាំងលំនៅឋានក្រីក្រទាំងនេះ។ ប្រជាសហគមន៍​ម្នាក់រស់នៅទីតាំងសហគមន៍ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣ កំពុងនឹងប្រឈមការបណ្តេញចេញនាពេលអនាគត បានប្រាប់ថា អត់ច្បាស់ទេ តែគាត់(អាជ្ញាធរ)បានលើកឡើងថាមាន អ្នកមានៗនៅក្បែនេះចង់ទិញ   
  • ជាងមួយភាគបួននៃទីតាំងលំឋានក្រីក្រទាំងអស់ បានរាយការណ៍ថាពួកគេកំពុងទទួលរងសម្ពាធពីការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំ ដោយមាន​ទីតាំង​លំនៅឋាន​យ៉ាងតិចចំនួន ត្រូវបានបណ្តេញចេញដោយបង្ខំក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺកូវីដ​-១៩ ស្រ្តីម្នាក់រស់នៅសហគមន៍ បន្ទាយស្លឹក ខាងក្រោយផ្សារសុវណ្ណា ដែលត្រូវបានបាន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបង្ខំឱ្យរុះរើ  កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ទៅតំបន់តំបន់ សេវេន អែនជី (​7NG) ​នៅខេត្តកណ្តាល និយាយ ថា “​វាជាការបណ្ដេញចេញដោយឈាមត្រជាក់ បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរចុះមករុះរើលំនៅឋានពួកគេភ្លាមៗ និងលើកឡើងថា​សហគមន៍​បាន​យល់​ព្រមក្នុង​ការដោះដូរ​រួចហើយ 
  • លទ្ធភាពទទួលបានប្រព័ន្ធលូ និងប័ណ្ណសមធម៌ នៅតែខ្វះខាតក្នុងទីតាំងលំឋានក្រីក្រនៅជាច្រើន។ក៏ប៉ុន្តែ ការតភ្ជាប់បណ្តាញជាមួយនឹងសេវា​សាធារណៈ​របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាទឹកស្អាត អគ្គិសនី និងការប្រមូលសំរាមបានប្រសើរឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៧  
  • ជាចុងក្រោយ ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីតាំងលំឋានក្រីក្រនៅទីក្រុងជាច្រើនកំពុងជាប់បំណុល ដោយ ២៦  ក្នុងចំណោម ១៩១ទីតាំងបានរាយការណ៍​ថា​មានប្រជាជននៅក្នុងទីតាំងរបស់ពួកគេបានលក់ផ្ទះ ដើម្បីសង់បំណុល អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសម្នាក់បានប្រាប់ថា  “ខ្ញុំអស់លទ្ធភាពសង ទើបឈាន​ដល់ការ​លក់ផ្ទះ  អង្គការសមាគមធាងត្នោត និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតជឿថា កម្ចីអាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយការធ្វេសប្រហែស។ ការធ្លាក់ចូលទៅក្នុង​បំណុលនេះ ប្រឈមមុខទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលអាចកើតមានផ្សេងទៀតដូចជាការបាត់បង់ដីធ្លី ការគ្មានផ្ទះសម្បែង ការធ្វើចំណាក​ស្រុក​ដោយ​បង្ខំ ការជាប់បំណុល ពលកម្មកុមារ និងការមិនទទួលបានតម្រូវការមូលដ្ឋានផ្សេងទៀត។ 

 

ដើម្បីឈ្វេងយល់លម្អិតពីរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ 

លោកអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍នៅទីនេះ! ភាសាខ្មែរអង់គ្លេស 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖ 

លោក សឿង សារ៉ន នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោត 

ស៊ីកណល (Signal)០៨៩ ៦៦៦ ០១៣ 

អ៊ីម៉ែល director@teangtnaut.org 

លោក រ៉ូណាន់ ខេម ទីប្រឹក្សាកម្មវិធីនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោត 

ស៊ីកណល (Signal)០៨១ ២៦២ ៧៩៩  

អ៊ីមែល advisor@teantnaut.org  

Comments