Saturday, March 2, 2024
Latest:

ការវាយតម្លៃភាពក្រីក្រ របាយ​ការណ៍​ថ្មី​នេះ​បង្ហាញ​ពី​បញ្ហាកំពុង​ប្រឈមរបស់សហគមន៍​ក្រីក្រ​ក្នុង​ទីក្រុង​ដែលចាំបាច់ត្រូវការដោះស្រាយជាបន្ទាន់

ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

របាយ​ការណ៍​នេះ​គឺ​ជា​ការ​វាយ​តម្លៃ​ភាព​ក្រីក្រ​ក្នុង​សហគមន៍​ក្រីក្រ​ក្នុង​ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ការស្រាវ​ជ្រាវ​បាន​រក​ឃើញ​និន្នាការ​ជា​ច្រើន​ទាក់​ទង​នឹង​សន្តិសុខ និង​សិទ្ធិ​កាន់កាប់​ដីធ្លី ការ​ទទួល​បាន​អាហារ និង ​សេវា​សាធារណៈ ដែល​បញ្ហា​ទាំង​អស់​នេះ​គួរ​តែ​ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ​ជា​បន្ទាន់​ដោយ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន និងរាជ​រដ្ឋាភិបាល។ គ្រួសារចំនួន ៩៥៨ ត្រូវបាន ជ្រើសរើសសម្រាប់ការសម្ភាសនៅក្នុងការសិក្សានេះ ដែលបង្កើនការយល់ដឹង អំពីស្ថានភាពនៃសហគមន៍ក្រីក្រ ចំនួន ៤២ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

ការរកឃើញមួយក្នុងចំណោមការរកឃើញផ្សេងទៀតក្នុងរបាយការណ៍នេះ គឺកង្វះឯកសារគ្រួសារដែលជាបញ្ហាគួរឱ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់សហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុង។ ៤៧% នៃអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសបានអះអាងថាមិនមានសៀវភៅគ្រួសារនៅផ្ទះទេ ខណៈដែល ឯកសារទាំងនោះ ជាពិសេសសៀវភៅគ្រួសារមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បម្រើឱ្យ ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬ ចុះឈ្មោះស្នើសុំបណ្ណសមធម៌ ។  ការស្នើសុំបណ្ណសមធម៌ ត្រូវបានរិះគន់ផងដែរដោយសមាជិកសហគមន៍៖ “ជិតពីរភាគបី (៦៤%) នៃអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសបានបង្ហាញពីតម្រូវការសម្រាប់ការវាយតម្លៃបន្ថែមទៀត ដើម្បីត្រូវបានអនុវត្តទាក់ទង នឹងការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ។ អ្នកឆ្លើយតបបាននិយាយថា ពួកគាត់ជឿថាប្រព័ន្ធនេះបានមើលរំលងគ្រួសារក្រីក្រដែលមានសិទ្ធិទទួល បានប័ណ្ណសមធម៌នេះ” ។​ (របាយការណ៍ស្តីពី ការវាយតម្លៃភាពក្រីក្ររបស់អង្គការសមាគមធាងត្នោត)

ការពុំមានសៀវភៅគ្រួសារ ឬការចុះឈ្មោះចូលរួមទទួលបានប័ណ្ណសមធម៌ អាចបង្កឱ្យមានហានិភ័យទាក់ទង នឹងសុវត្ថិភាពកាន់កាប់ដីធ្លី។ ជាក់ស្តែង ​របាយការណ៍​ក៏​បាន​រក​ឃើញ​ផង​ដែរ​ថា គ្រួសារ​មួយ​ចំនួន​បាន​ប្រឈម​នឹង​ការ​បណ្តេញ​ចេញ​ដោយ​បង្ខំ​ក្នុង​រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ។ លើសពីនេះ ការសិក្សាបានរកឃើញថាមានអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសប្រមាណ ៥០នាក់ បានធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិដើម្បីប្រឆាំង នឹងការបណ្តេញ ចេញ ដោយបង្ខំក្នុងអំឡុងពេលនោះ។

របាយការណ៍នេះបង្ហាញអំពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានទាក់ទងនឹងការបណ្តេញចេញ ហើយក៏បានបង្ហាញកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើ ភាពស្មុគ្រស្មាញក្នុងសង្គមនៃលំនៅឋាន និងទីជម្រក ការទទួលបានការថែទាំសុខភាព អាហារ និងអគ្គិសនី ភាពងាយរង គ្រោះនៅក្នុងគ្រួសារ និងការបំណុល។ ភាពក្រីក្របានបន្តប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ក្រីក្រជាច្រើននៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ហើយបញ្ហានេះបានចោទកាន់តែខ្លាំងឡើង ដោយសារការីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

លោក សឿង សារ៉ន នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោត បានលើកឡើងថា៖

“ភាពក្រីក្រក្នុងទីក្រុង ភាគច្រើនមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់។ មាន​បញ្ហា​ជា​ច្រើន​រាប់​ចាប់​ពី​ភាពមិនទៀងទាត់នៃ​ប្រាក់​ចំណូល អសុវត្ថិភាពសិទ្ធិ​ដីធ្លី ការថែទាំ​សុខភាព ការអប់រំ​របស់កុមារ និង​អនាម័យ ជាដើម ហើយបញ្ហាទាំងនេះហាក់ដូចជាត្រូវបានមើល រំលងដោយភាគីពាក់ព័ន្ធ។ សហគមន៍កាន់តែប្រឈម ភាពងាយរងគ្រោះបន្ថែមទៀត”។

ទាក់ទងនឹងការគំរាមកំហែងនៃការបណ្តេញចេញ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងរាជរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនារវាងសហគមន៍ក្រីក្រ ក្នុងទីក្រុង និងអ្នកដែលអាចប្រឈមនឹងការបណ្តេញ ចេញផងដែរ។ របាយ​ការណ៍​នេះ​បាន​បង្ហាញ​ថា ជន​រង​គ្រោះ​ដោយសារ​ការ​បណ្ដេញ​ចេញ​ដោយ​បង្ខំ​ត្រូវ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ការ​គំរាម​កំហែង ការ​បំភិត​បំភ័យ និង​ការ​បៀតបៀនជាច្រើនរូបភាព។ ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍ក្រីក្រប្រកបដោយតម្លាភាព និងកិច្ចសន្ទនាជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ត្រូវតែមានចាំបាច់ នៅពេលដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍនានា ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ទីលំនៅ និងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំ។

លោកអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍នៅទីនេះ! ភាសាខ្មែរ – អង់គ្លេស

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖

លោក សឿង សារ៉ន នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោត។

ទូរស័ព្ទ៖ ០៨៩ ៦៦៦ ០១៣

អ៊ីមែល: director@teangtnaut.org

អ្នកស្រី ប្រាក់ សុធារី ទីប្រឹក្សាតស៊ូមតិផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោត។

ទូរស័ព្ទ៖ ០១២​ ៤៦៤ ៥០០

អ៊ីមែល: advisor1@teangtnaut.org

Comments