Tuesday, April 16, 2024
Latest:

របាយកាណ៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ៖ ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការធ្វើចំណាកស្រុកពីជនបទមកទីក្រុង

របាយកាណ៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ៖ ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការធ្វើចំណាកស្រុកពីជនបទមកទីក្រុង។

ករណីសិក្សានៃសហគមន៍ក្រីក្រ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកឯកសារដោយ ចុចនៅត្រង់នេះ

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង ៖

លោក អ៊ី សារ៉ុម នាយកប្រតិបត្តិ អង្គការសមាគមធាងត្នោត

អ៊ីម៉ែល ៖ sarom@teangtnaut.org

ទូរសព្ទ ៖ (+៨៥៥) ១២ ៨៣៦ ៥៣៣