របាយការណ៍

ហេតុការណ៍ និង តួលេខ # 23 គ្រួសារបានជម្លៀសចេញមានចំណងជើងថា: រាជធានីភ្នំពេញ 1990-2014, ផ្តល់នូវព័ត៌មានលម្អិតនៃទីតាំង អ្នកដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅពីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សរ៍មកនេះ តាំងពីឆ្នាំ 1990 មកជាង 29,700គ្រួសារត្រូវបានបណ្តេញចេញពីការផ្លាស់ទីលំនៅ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។ អ្នកអាចទាញយកឯកសារសំណៅដើម ជាភាសាខ្មែរ និង​អង់គ្លេស​ ពីទីនេះ ទំនាក់ទំនង លោក Read more
អង្គការទីក្រុង សមាគមធាងត្នោត (STT) បានចេញផ្សាយនៅ របាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួន «ការស្រាវជ្រាវ ការជួលលំនៅស្ថាន នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ»​ ដែលបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើ ស្ថានភាពនៃអ្នកជួលផ្ទះ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ បានបង្ហាញពីស្ថានភាពរស់នៅក្រីក្រ ដែលបានជួបប្រទះដោយសហគមន៍ទាំងនោះ និងការបង្ហាញអំពីការប្រឈមមួយចំនួួន ភ្ជាប់ជាមួយ បញ្ហាអសន្តិសុខសង្គម, បរិសា្ថនមិនល្អ និងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនជាដើម។ ទាញយកឯកសារ PDF: Read more
សមាគមធាងត្នោត បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយ អំពីការស្ទង់មតិនៅក្នងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងបន្ថែមទិន្នន័យថ្មីទៅនឹងការស្រាវជ្រាវពីមុន លើការតាំងទីលំនៅរបស់ប្រជាជនក្រីក្រនៅតាមទីប្រជុំជន​​​​​​​​នៅក្នុងទីក្រុង  ហើយនិងបោះពុម្ភផែនទីដ៍ត្រឹមត្រូវថ្មីមួយ ​នៅគ្រប់ទីតាំងនៃការតាំងទីលំនៅរបស់ប្រជាជន និងផ្តល់នូវការរកឃើញ ដែលនឹងជួយនាំឱ្យមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រនៅតំបន់ទីក្រុង។ របាយការណ៍ រកឃើញនូវបញ្ហានានាដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការតាំងទីលំនៅនៅតំបន់ក្រីក្រ  នៅទីក្រុងរួមទាំងបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខ ការគំរាមកំហែងបណ្តេញចេញ ការកាន់កាប់ដីធ្លីនិងការចេញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ និងការអនុវត្តន៍សារាចរ០៣។ វាក៏មើលទៅលើការផ្តល់នូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការផ្តល់សេវាកម្មមិនគ្រប់គ្រាន់ នូវប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ការប្រមូលសំរាម និងការផ្តល់សេវាកម្មសាធារណៈមានតម្លៃសមរម្យ។ វាបង្ហាញពីការបែងចែករវាងអ្នកតាំងទីលំនៅខណ្ឌខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ  Read more
សមាគមធាងត្នោតបានធ្វើការបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្រោយ​ ​ដែលមានចំណងជើងថាការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មីនៃសហគមន៍ផ្លូវរថភ្លើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ: ស្ត្រីប្រាំមួយនាក់បានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេ។ ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះបានបង្ហាញពី ពណ៌នាដោយផ្ទាល់ដោយស្ត្រីមេម៉ាយ ​​ អំពីរគម្រោងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មី នៅភ្នំពេញ​​​​​​ ទីតាំងថ្មីដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរស្ថិតនៅត្រពាំងអញ្ចាញ, ប្រមាណជា ២០-២៥​គីឡូម៉ែត នៅខាងក្រៅទីក្រុងវាបានធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគេ។ ក្នុងពេលនោះ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានអះអាងថា អត្រាការប្រាក់សំណង - កំណត់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ - បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្រាទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយគ្រប់ទីតាំងថ្មីគួរត្រូវបានផ្តល់ឲ្យនូវ​ Read more