community training

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគូរផែនទីសហគមន៍ និងការប្រមូលទិន្នន័យគ្រួសារសហគមន៍

កាលពីថ្ងៃទី២៧ និង២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមការងារគម្រោងរៀបចំដីធ្លី និងសិទ្ធិមនុស្ស របស់សមាគមធាងត្នោត បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគូរផែនទីសហគមន៍ និងការប្រមូលទិន្នន័យគ្រួសារសហគមន៍ នៅក្នុងភូមិក សង្កាត់ច្រាងចំរេះទី២ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន២៧នាក់។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បី ៖

  • បណ្តុះបណ្តាលសមាជិកសហគមន៍ភូមិក សង្កាត់ច្រាងចំរេះទី២ ពីរបៀបនៃការរៀបចំធ្វើផែនទីសហគមន៍ និងវិធីសាស្រ្ដប្រមូលទិន្នន័យតាមគ្រួសារនីមួយៗដែលមានការចូលរួមពីសមាជិកសហគមន៍
  • បណ្តុះបណ្តាលធ្វើឱ្យសមាជិកសគមន៍ភូមិក សង្កាត់ច្រាងចំរេះទី២ ចេះធ្វើការសហការជាក្រុម
  • បង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកសហគមន៍ដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គ បណ្តុះបណ្តាលឱ្យកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀត។

photo_2016-04-29_15-20-52 photo_2016-04-29_15-21-09 photo_2016-04-29_15-21-18 photo_2016-04-29_15-21-29 photo_2016-04-29_15-21-35 photo_2016-04-29_15-21-45

 

Participants use STTs computer lap to learn about the internet

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍នៅខែ ឧសភា

គម្រោង បច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា (អាយស៊ីធី) នៅខែនេះ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះ      បណ្តាលចំនួនពីរលើក ក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹកជំនាញរបស់សកម្មជនសហគមន៍ ក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ អ៊ិនធ័រណិត និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតនៅលើអ៊ិនធ័រណិត ដោយសុវត្ថិភាព។

Presentation on using the internet
បទបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណែត

នៅវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើកទី១ ដែលបានធ្វើនៅថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា អ្នកចូលរួមបានបានសិក្សាអំពី អ៊ិនធ័រណិត ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើនិយមន័យ ប្រវត្តិ សារៈប្រយោជន៍ដែលអាចមាននៅលើអនឡាញ និងវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្រាវជ្រា​វ ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើកទីពីរ បានរៀបចំនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ដែលបានផ្តោតទៅលើអ៊ីមែល និយមន័យ ការប្រើប្រាស់ ​និងរបៀបបង្កើតគណនេយ្យដោយត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់គ្រងអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល ។ អ្នកចូលរួម នៃគម្រោង បច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា (អាយស៊ីធី) មកពីសហគមន៍ក្រីក្រផ្សេងគ្នា ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ហើយភាគច្រើន មិនធ្លាប់បានប្រើប្រាស់អ៊ិនធ័រណិត កុំព្យូទ័រ ឬមិនមានឱកាសដើម្បីរៀនអំពីកម្មវិធីស្តង់ដារ ដូចជាអ៊ីមែលនេះទេ ។

Participants create Email addresses
បទបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែល

គោលបំណងជាទូទៅរបស់គម្រោង អាយស៊ីធី គឺផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទៅកាន់សកម្មជនសហគមន៍ លើរបៀបប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ គាំទ្រសិទ្ធមនុស្ស និងបញ្ហាដីធ្លីដោយមានប្រសិទ្ធភាព នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

IMG_7846

Monthly Training Course on Facebook for Urban Poor Community Activists

Facebook is a free social networking website that allows registered users to create profiles, upload photos and video, send messages and keep in touch with friends, family and colleagues. Currently, Facebook has more than 1 billion users in the world. Facebook users employ it in different ways. Some people use it for entertainment while others use it for business purposes.

On August 29th of 2014, the ICT project of Sahmakum Teang Tnaut (STT) conducted a monthly training course on Facebook to urban poor community activists at the STT computer lab. The Facebook training followed a two-part series of training in Khmer Unicode, and then Internet and Email. The 6 participants came from a variety of urban poor communities surrounding Phnom Penh City. The training aimed at strengthening the urban poor community activists’ knowledge by using technology for advocacy and by having them participating in urban poor development in Phnom Penh. The training was comprised of three important sessions: an introduction to Facebook, how to create a Facebook account, and practice sessions on its uses. The training also focused on using Facebook with a smart phone.

The ICT project team taught the community activists how to create and use Facebook to improve communication and share community information through social media. Participants were also able to find information on social media to expand their knowledge beyond traditional media outlets.

The first session, in the morning, was an introduction to Facebook.  First, a trainer gave some facts on the social media giant. It is an unpaid social network and is extremely popular with social media users. Facebook became available in Cambodia in 2008 and has been gaining users here everyday since. Second, the advantages and disadvantages of Facebook were introduced to participants. The website is free of charge and allows you to engage with friends, family, literature, games, and so on. Most Cambodians use it for social and entertainment purposes. Nevertheless, there is still a risk for users to waste time if you don’t manage your time effectively. And like most Internet sites, there is always a chance of stumbling on fake information and/or immoral content.

In the second session, trainees were shown how to create a Facebook account. Participants were also given a chance to practice using the site during this session. After they had all created their own personal Facebook account under the instruction of the trainers, they were also taught how to do it on their smart phone by installing the Facebook application. The participants were then able to use Facebook on both the computer and the smart phone.

The last session of the training course was a great opportunity for participants to practice what they had learned under the guidance of the ICT staff. They had a full evening shift to run-through both how to create a Facebook account and how to use it, using the computer and smart phone. They also managed to share, like, and comment on information they found on the site. Overall, the training course was a success and the participants were very pleased to have learned how to navigate the world largest online social network.

 

STT2

STT3

STT4

STT5