សហគមន៍បឹងត្របែកស្ថិតក្រោមការបណ្ដេញចេញBoeung Trabek Community Under Threat of Eviction

បឹងត្របែកជាសហគមន៍ស្ថិតនៅតាមបណ្តោយប្រឡាយទឹកក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ។ ដំបូងឡើយសហគមន៍នេះត្រូវបានរៀបចំដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ប៉ុន្តែមិនបានទទួលប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលឡើយ។ សមាគមធាងត្នោតបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានគ្រួសារប្រហែលជា ៤០០ គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍នេះនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ អតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ លោក កែប ជុតិមា បានឱ្យដឹងថាសហគមន៍នេះជាសហគមន៍ដែលបានតាំងទីលំនៅដោយខុសច្បាប់នៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋហើយនឹងត្រូវបណ្តេញចេញ។ ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះអ្នកដែលតាំងទីលំនៅតំបន់នោះនិងជុំវិញនោះបានទទួលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

ប្រឡាយទឹកនេះពោរពេញទៅដោយទឹកសម្អុយដែលហូរចេញពីបំពង់បង្ហូរទឹកសម្អុយក្រោមដីដូច្នេះវាមិនមែនមកពីទឹកភ្លៀងដែលបណ្ដាលអោយផ្ទះអ្នកស្រុកលិចនោះទេ។រដ្ឋាភិបាលបានស្តីបន្ទោសចំពោះការកើនឡើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃទឹកជំនន់គឺដោយសារសហគមន៍បឹងត្របែកដែលបានទន្ទ្រានយកប្រឡាយទឹកនេះ។ទោះយ៉ាងណាការទទូចរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការអនុញ្ញាតឱ្យបឹងត្របែកត្រូវបានចាក់បំពេញសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មក៏មិនអាចជួយអ្វីបានដែរ។

បន្ថែមពីនេះទៅទៀត នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥ ការសែតភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍បានរាយការណ៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានជូនដំណឹង ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការបាញ់ថ្នាំពណ៌ក្រហមក្នុងការរៀបចំអោយមានការបណ្ដេញចេញច្បាស់លាស់។

នៅថ្ងៃ ពុធ ទី ២៥ ខែ កុម្ភៈ សមាគមធាងត្នោតបានប្រជុំជាមួយអ្នកដឹកនាំសហគមន៍បឹងត្របែកដើម្បីពិគ្រោះពីយុទ្ធសាស្រ្ដក្នុងការតស៊ូមតិ។សមាជិកសហគមន៍ត្រូវបានប្រាប់អោយរៀបចំឯកសារស្របច្បាប់ដែលពួកគេដូចជា សៀវភៅគ្រួសារ សៀវភៅស្នាក់នៅ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងឯកសារផ្សេងៗទៀត ដើម្បីរក្សាទុកជាភស្ដុតាងសំរាប់ការទាមទារសំណងប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញ។នៅពេលខាងមុខការប្រជុំជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានរៀបចំផងដែរ។

20150204_083913

20150204_094951

Boeung TrabekBoeung Trabek is a community situated along the canal in Sangkat Phsa Deum Thkov. The community first organized itself in 1999 but never received formal land titles from the government. STT has estimated that there about 400 families living in the settlement today.

In 2009, former Phnom Penh Governor Mr. Kep Chutema said that the community was an illegal settlement on public state land and would be evicted. Over the years, the settlement and the surrounding area have suffered from heavy floods. The canal is filled with wastewater from the underground pipes so it is not just rainwater that submerges residents’ homes. The government has blamed the increased severity of the flooding on Boeung Trabek community, which has encroached on the canal as the population has grown. However, the government’s insistence on allowing the Boeung Trabek Lake to be filled for commercial development hasn’t helped either.

More recently, on the 31st of January 2015, the Phnom Penh Post reported that government had, without warning, begun marking households with red spray-paint in preparation for imminent evictions. On Wednesday, February 25th, STT held a meeting with Boeung Trabek community leaders to discuss an advocacy strategy. Community members were told to prepare any legal documents they have for their land (family books, accommodation books, identity cards, etc.) and keep them as evidence for compensation negotiations if they are evicted. Future meetings with other NGOs were also planned.

20150204_083913

20150204_094951

 

Boeung Trabek