វគ្គបណ្តុះបណ្តាល អូឌីខេ សំរាប់អគារប៊ូលឌីញODK Training for White Building

កម្មវិធីបច្ចេកទេសនៅសមាគមធាងត្នោត ថ្មីៗនេះ គឺកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីដឹកនាំធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅលើអគារប៊ូលឌីញ ដែលមានទីតាំងនៅភូមិ ១ និង ភូមិ ២ ក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។ នៅថ្ងៃនេះ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើង នៅអង្គការសមាគមធាងត្នោត ដែលមានបុគ្គលិក ៣នាក់ រួមជាមួយអ្នកហាត់ការ ៣នាក់ មកពីគម្រោងគម្រោងរៀបចំផែនការកែលម្អដីធ្លី និងសិទ្ធិមនុស្ស (HRBSP) ត្រូវបានបង្រៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យចំហ (ODK) ក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យពីអគារប៊ូលលឌីញ ដោយការប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទចល័ត ។ ដោយការប្រើប្រព័ន្ធ ODK សមាជិកនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល នឹងអាចកសាងការស្ទង់មតិការមួយ,​ ប្រមូលទិន្នន័យនៅលើឧបករណ៍ចល័តមួយ និងផ្ញើវាទៅម៉ាស៊ីនផ្ទុកទិន្នន័យ ក៏ដូចជាប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យដែលទទួលបាន ។

ទិន្នន័យនៅលើអគារប៊ូលឌីញ គឺកំពុងត្រូវបានប្រមូលនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីអាចធ្វើការសិក្សាតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ បច្ចុប្បន្ននេះអគារនេះមានស្នាមប្រេះជាច្រើនកន្លែង ធ្លុះធ្លាយដំបូល និងការស្ទះក្នុងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលមានស្រាប់។ ប្រជាពលរដ្ឋនៃសហគមន៍នេះ ក៏មានបំណងចង់ឱ្យរូបរាងខាងក្រៅនៃអគារ មានភាពប្រសើរឡើងវិញផងដែរ ។

IMG_5989

Using the ODK system on a mobile phone
ការប្រើប្រាស់ អូដីខេ(ODK) នៅលើទូរស័ព្ទ
The Technical Program at STT is currently planning to conduct research on The White Building, located at Phum1 and 2 village in the Tonle Bassac commune of the Chamkar Morn district in Phnom Penh. A training was held today at STT, where 3 staff members along with 3 interns from the Human Rights Based Spatial Planning (HRBSP) project were taught how to use the Open Data Kit (ODK) system in order to collect data from the White Building using mobile technology. By using the ODK system, members of the training will be able to build a data collection survey, collect data on a mobile device and send it to a server, as well as aggregate the collected data.

Data on the White Building is being collected in order to be able to conduct feasibility studies and infrastructure upgrades. Currently the building has cracks and fissures, rooftop leaking, and blockage in the existing draining. Residents of the community also wish to improve the outward appearance of the building.

IMG_5989

Using the ODK system on a mobile phone
Using the ODK system on a mobile phone