វគ្គសិក្សាការរៀបចំផែនការដីធ្លី៖ ការដាក់បញ្ចូលប្រជាជនទៅក្នុងចំណុចស្នូលនៃការរៀបចំផែនការដីធ្លីSpatial Planning Lab: Call for Applications

អង្គការភីពផលអ៊ីននីត (PIN) អង្គការសមាគមធាងត្នោត ​(STT) និង ​អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (ODC) បានសហការគ្នា រៀបចំបើកវគ្គសិក្សាអំពីការរៀបចំផែនការដីធ្លី (Spatial Planning Lab)៖​​​ ការដាក់បញ្ចូលប្រជាជនទៅក្នុងចំណុចស្នូល នៃការរៀបចំផែនការដីធ្លី​។ វគ្គសិក្សា​នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់បទពិសោធន៍​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​ដល់និស្សិត ក្នុងការរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់ដីនាពេលអនាគត និងដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិស្សិតឲ្យចេះប្រើប្រាស់ផ្នែកទ្រឹស្តី និង​ការអនុវត្តរួមគ្នាជាក់ស្តែង។​​ វគ្គនេះនឹងរួមចំណែក​ពង្រឹងនិងពង្រីកចំណេះដឹងដល់និស្សិត ជាពិសេស​លើការធ្វើផែនការរៀបចំដីធ្លី ដោយដាក់បញ្ចូលប្រជាជន និងសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ទៅក្នុងចំណុចស្នូលនៃដំណើរការរៀបចំផែនការដីធ្លី។ វគ្គសិក្សាការរៀបចំផែនការដីធ្លីមានរយៈពេល១៥​​សប្តាហ៍ (ចាប់ផ្តើមពីខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៥) នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ចាប់ពីម៉ោង៨ ដល់ ១១ព្រឹក (សូមពិនិត្រកាលវិភាគ​) នៅ Development Innovations។

វគ្គសិក្សានេះចែកចេញជា៣ផ្នែក ក្នុងនោះមាន៖

១. វគ្គសិក្សាប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្រ្ត (GIS)*​: ការអនុវត្តក្នុងការធ្វើផែនទី ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យ បើកទូលាយ​​ ព័ត៌មានពីអ៊ិនធើណែត និងប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្រ្ត ចំនួន៧ ផ្នែក

២. វគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពីការរៀបចំផែនការដីធ្លី** ចំនួន ៨ ផ្នែក

៣. ផ្នែកផ្តល់ការប្រឹក្សាលើបច្ចេកទេសនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្រ្តនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

និស្សិតដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងផ្នែកទី១ និងទី២ នឹងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រ​បញ្ជាក់ការបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការរៀបចំផែនការដីធ្លី។

 

ការដាក់ពាក្យចូលរៀន

​​វគ្គការរៀបចំផែនការដីធ្លី នឹងទទួលនិស្សិតអោយចូលរៀនចំនួន ៣០នាក់។  និស្សិតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញសំណុំបែបបទចុះឈ្មោះសិក្សា ដោយភ្ជាប់ជាមួយនូវប្រវត្តិរូប (CV) ហើយផ្ញើទៅកាន់ contact.spatialplanninglab@gmail.com អោយបានមុនថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥។ និស្សិតនារី ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យដាក់ពាក្យ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែមទៀត សូមទាក់ទងមក ក្រុមការងារ វគ្គការរៀបចំផែនការដីធ្លី តាមរយៈ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលខាងលើ ឬលេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៣៣៣ ២៦០។

 

កាលវិភាគ

រាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ចាប់ពីម៉ោង ៨ ដល់ ១១​ ព្រឹក នៅ Development Innovations

កាលបរិច្ឆេទ ផ្នែក វគ្គសិក្សា គ្រូបង្រៀន
សប្តាហ៍ទី ១ Lecture វគ្គរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់ដីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ PIN
សប្តាហ៍ទី ២ GIS Lab កម្មវិធីគូសផែនទីតាមរយៈកម្មវិធីប្រភពបើកចំហនិងឥតគិតថ្លៃ ODC
សប្តាហ៍ទី ៣ Lecture ការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ ភាពងាយរងគ្រោះ និងសមត្ថភាពតាមបែបចូលរួម PIN
សប្តាហ៍ទី ៤ GIS Lab កម្មវិធីគូសផែនទី​ ODC Mapping Kit និង​លំហាត់ ODC
សប្តាហ៍ទី ៥ Lecture ការរៀបចំផែនការដីធ្លី និងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ PIN
សប្តាហ៍ទី ៦ GIS Lab លំហាត់អំពីការរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់ដីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យ និងគ្រោះមហន្តរាយ ODC
សប្តាហ៍ទី ៧ Lecture យេនឌ័រ ​និងការរៀបចំផែនការដីធ្លី PIN
សប្តាហ៍ទី ៨ GIS Lab លំហាត់អំពីយេនឌ័រ ​និងការរៀបចំផែនការដីធ្លី ODC
សប្តាហ៍ទី ៩ Lecture សំឡេងទីក្រុងកម្ពុជា៖ ការរៀបចំផែនទីទីក្រុងភ្នំពេញបែបចូលរួម STT
សប្តាហ៍ទី ១០ GIS Lab ការធ្វើផែនទីដែលដាក់ឱ្យមានការចូលរួមដោយប្រើ​​ FieldPaper និង​​​ Jane​ Goodall‘s  Roots  & Shoots ODC
សប្តាហ៍ទី ១១ Lecture ការរៀបចំផែនការដីធ្លីរួមបញ្ចូល ខុសពីការតាំងទីលំនៅជាថ្មី STT
សប្តាហ៍ទី ១២ GIS Lab ការធ្វើផែនទីកាលប្បវត្តិដោយប្រើកម្មវិធីបង្កើតផែនទីនៅលើបណ្ដាញអ៊ិនធើណែត ODC
សប្តាហ៍ទី ១៣ Lecture លំហាត់៖ កិច្ចការវាលនៅក្នុងសហគមន៏ក្រីក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ PIN, STT, ODC
សប្តាហ៍ទី ១៤ GIS Lab វិភាគទិន្នន័យដែលបានពីការងារចុះវាលក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ODC
សប្តាហ៍ទី ១៥ Lecture បទបង្ហាញរបស់និស្សិត និងកម្មវិធីចែកវិញ្ញាបនប័ត្រ PIN, STT, ODC

 

* វគ្គសិក្សាប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្រ្ត (GIS) ដែលអនុវត្តកម្មវិធីដោយ អូឌីស៊ី (ODC) ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី គម្រោងគាំទ្រព្រៃឈើ និងជីវៈចម្រុះ របស់ Winrock និងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID) ។

 

** សិក្ខាសាលាផែនការរៀបចំដីធ្លី គឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរៀបចំដីធ្លី និងសិទ្ធិមនុស្ស របស់អង្គការភីន (PIN) និងអង្គការសមាគមធាងត្នោត (STT) ដែលបានទទួលមូលនិធិពី សហគមន៏អឺរ៉ុប (EU) និងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍប្រទេសឆែក (CDZ) ។Collaborative partners Sahmakum Teang Tnaut (STT), People in Need Cambodia (PIN), and Open Development Cambodia (ODC) are launching a Spatial Planning Lab: Putting People in the Heart of Spatial Planning. The lab aims to provide a holistic learning experience for future land use planners and encourages them to draw connections between theory and practice. The curriculum aims to strengthen and explain multidisciplinary knowledge in inclusive spatial planning, essentially by putting people and their rights at the heart of the spatial planning process. The Spatial Planning Lab is carried out over a period of 15 weeks (starting from April 2015), and will occur Saturdays from 8:00 AM to 11:00 AM (please see the tentative schedule) at Development Innovations Cambodia.

The Spatial Planning Lab will accept 30 students. To apply, please download and fill out the registration form. Please submit the completed registration form together with a Curriculum Vita (CV) via e-mail to contact.spatialplanninglab@gmail.com before 05 April 2015. Female students are encouraged to apply. If you have further questions, please contact the Spatial Planning Lab organizing team via the email above or by phone at 012 333 260.

————-

Download registration form: https://www.dropbox.com/…/akswsy…/AABhMDOMtT50iKfS66oWrz4pa…

11000047_1042422519120572_7713174268415986197_n11024736_1042422515787239_6531769846222336305_n  20588_1042422509120573_2921994989238873807_n